skip to Main Content
Een Kantoor Na COVID19

Het kantoor na COVID-19

COVID-19 heeft de manier waarop wij werken veranderd. Niet alleen nu, in het midden van de coronacrisis, maar ook erna. Men kan vrijwel met zekerheid zeggen dat kantoren ook na de crisis voor een deel niet meer zo zullen worden gebruikt als voor de crisis. Een pandemie als deze brengt natuurlijk bedreigingen met zich mee. Dat weet u als ondernemer maar al te goed. Maar waar bedreigingen zijn, zijn ook mogelijkheden om na te denken en te reflecteren. Wat gaat er precies veranderen wanneer COVID-19 achter ons ligt en hoe gaat u hiermee om?

COVID-19 is een reality check voor veel ondernemers

Voor veel ondernemers stond (of staat) de COVID-19-crisis in het teken van overleven. Hoe komt u als ondernemer deze tijd vol uitdagingen door? Inmiddels zijn in veel sectoren en bij steeds meer bedrijven voorzichtige tekenen van herstel te zien. Misschien kunt u ook wel uit de overlevingsmodus komen en kan de blik voorzichtig weer op de toekomst. Maar voordat u naar de toekomst kijkt, kijkt u wellicht eerst naar de periode die achter u ligt. Een periode die ongetwijfeld leerzaam is geweest en die voor veel ondernemers een reality check is gebleken.

Vooral ondernemers met personeel hebben de afgelopen maanden misschien wel veel over zichzelf en over hun bedrijf geleerd. Geleerd om de controle een beetje los te laten, bijvoorbeeld. Thuiswerken kan dus wél. Wij denken maar al te vaak met zijn allen dat wij zeer vooruitstrevend bezig zijn. In de realiteit blijkt echter dat veel ondernemingen nog behoorlijk traditioneel werken (of beter gezegd: werkten). Van werknemers werd verlangd dat zij op kantoor aanwezig waren. Hoe anders kon u controleren of zij hun werkzaamheden wel goed uitvoeren? De coronacrisis heeft laten zien dat dit niet per se nodig is en dat het bedrijf door blijft draaien wanneer medewerkers thuis aan het werk zijn.

Kantoor 2.0: het kantoor als meeting place

Een rondvraag onder medewerkers van diverse bedrijven levert bijna altijd hetzelfde op: medewerkers hebben weliswaar noodgedwongen thuis moeten werken; zij hebben de voordelen hiervan wel ervaren. Minder reistijd, minder stress, meer flexibiliteit en: prima resultaten. Iedereen heeft gemerkt dat het bedrijf – ondanks moeilijke tijden – gewoon door blijft draaien. Dit heeft voor velen de kijk op het kantoor behoorlijk veranderd.

Wanneer de COVID-19 pandemie voorbij is, zullen veel bedrijven anders naar het kantoor gaan kijken. Het zou op veel plekken zomaar eens een “kantoor 2.0” kunnen worden. Geen plek waar medewerkers verplicht dagelijks van negen tot vijf aan het werk zijn, maar een meeting place: een plek waar zij bij elkaar kunnen komen voor overleg, kunnen samenwerken wanneer nodig, relaties kunnen ontmoeten of waar zij gebruik kunnen maken van faciliteiten die zij thuis niet hebben. Met regelmaat thuiswerken wordt waarschijnlijk niet langer de uitzondering, maar de norm.

De impact van de anderhalve meter maatschappij

Al enkele maanden leven wij in een “anderhalve meter maatschappij”. Wanneer de periode om de teugels weer te laten vieren aanbreekt, zal anderhalve meter afstand echt niet de norm blijven. We hebben allemaal echter wel geleerd van deze periode. Natuurlijk: die anderhalve meter afstand houden is af en toe wel lastig, maar voordelen zijn er ook. Wie wil er nu nog terug naar op elkaar gepakte werkplekken met weinig ruimte en geen “personal space”? Wanneer de kantoren straks naar verwachting minder bezet worden dan voor de crisis, opent dit mogelijkheden voor bedrijven en ondernemers om de zaken anders aan te pakken.
Uit onderzoek blijkt niet alleen dat werkstress de meest voorkomende oorzaak is van een burn-out; stress en burn-outs komen ook nog eens vaker voor onder werknemers die werken in zogenaamde “kantoortuinen”. Kantoren kunnen dus anders worden ingericht. Met meer ruimte, meer respect voor personal space en een goede hygiëne. Want vaker schoonmaken en handen wassen is zo verkeerd nog niet. Nu we allemaal gewend zijn aan het dragen van mondkapjes, kunnen we misschien zelfs in de toekomst verkoudheids- en griepgolven op kantoor terugdringen door een kapje te dragen wanneer wij klachten ervaren.

Back To Top